07 227 6888

Al Nakheel, Ras Al Khaimah, UAE

Open today : 11:00 - 15:30 & 18:30 - 00:30

07 233 6364

Sheikh Muhammad Bin Salem Road, Al Khor, Ras Al Khaimah, UAE

07 233 9300

Turkish Shawarma, Old RAK Town, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, RAK City, Ras Al Khaimah, UAE

07 233 3680

Joraif Al Mandi, Al Khor Road, Al Khor, Ras Al Khaimah, UAE