Veggie Treat Restaurant, Al Muntasir Road, Al Nakheel, Ras Al Khaimah, UAE