Taj Mahal Restaurant, Al Nakheel, Ras Al Khaimah, UAE