Pure Veg Restaurant, Al Nakheel, Ras Al Khaimah, UAE