Madras Restaurant, Sheikh Mohammed Bin Salem Road, Al Jazeera, Ras Al Khaimah, UAE